للحق

:: ماوقع روز پنجم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ::

:: ساعت هشت و ده دقیقه 21 اردیبهشت 92 ::

داود احمدی‌نژاد برادر رئیس‌جمهور هم برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور آمد. وی بعد از ثبت‌نام گفت: فعلا به صورت مستقل آمده‌ام و هدفی جز خدمت ندارم.