للحق

:: ماوقع روز پنجم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ::

:: ساعت 8:55 / 21 اردیبهشت 92 ::

محمدباقر قالیباف برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری وارد وزارت کشور شد. حسین مظفر رئیس ستاد انتخابات ائتلاف پیشرفت، قالیباف را همراهی می‌کند.