هو العالم

«  شمعدانی ها را که قلمه بزنند یکدفعه میبینی کل باغ را گرفته اند. همه جا شمعدانی را می بینی. شمعدانی ها با قلمه، پا میگذارند به دویدن توی باغ. مصطفا را که بزنی یکدفعه می بینی کل زمین را گرفته است و شمعدانی ها هم به پایش نمی رسند. همه جا «روشن» را می بینی. حتی ممکن است، مصطفا را آن سر دنیا زده باشند، بعد مثلا آمده باشد بیخ دیوار خانه‌‌شان زمین را گرفته باشد.

مصطفا زود فاتح زمین هایی شد که خیالش را هم نمی کردند. منچستر انگلیس، نزدیک لندن، نزدیک بی‌بی‌سی، بغل گوش روباه، رفیق گرمابه و گلستان گرگ، هزار هزار فرسخ آن‌ورتر از اینجا، آقا مصطفا خوش نشست توی سینه‌ها، نزدیک قلب‌ها. دانشجو‌های انجمن اسلامی همزمان با جشن انقلاب، مراسم گرفتند. برای شهید اشک ریختند. عکسش را چسباندند روی سینه هایشان و برایش سنگ تمام گذاشتند.  » 

آنچه خواندید بخشی از کتاب ازرشمند «آقا مصطفا» است که در سال ۱۳۹۱ توسط «مهدی نوری» و «احسان ترابی» تالیف و گردآوری شده است و توسط «نشر شاهد» به چاپ رسیده است.

این اثر با قیمت ۲۰۰۰۰ریالی برای هدیه دادن بسیار مناسب است.