هو العالم

«  مباد سفره رنگین تان کپک بزند

خلاف میل شما چرخکی فلک بزند

به پاسبان محل بسپرید نگذارد

گرسنه ای سر این کوچه نی لبک بزند

شما به پاکی ایمان خویش شک نکینید

درخت دین جماعت اگر شتک بزند1

شما به سایه باغات خویش خوش باشید

اگر چه باز گلویی دم از فدک بزند

رها کنید علی را که مثل هر شب خویش

به زخم کهنه و نان جُوَش نمک بزند

امیر قافله گیرم که عزم جنگ کند

نشسته اند سواران، که را محک بزند؟!...

1. جنوبی های فارس شته را شتک می گویند.                                                                 »

آنچه خواندید بخشی از اشعار کتاب «حق السکوت» مجموعه غزل «محمد مهدی سیار» است که در سال 1389 توسط انتشارات «فصل پنجم» به چاپ رسیده و همچنین بعنوان «کتاب برگزیده سال 1389» نیز معرفی شده است «سیار» در این اثر به موضوعات مختلف از جمله موضوعات آیینی و ارزشی پرداخته است.

شما می توانید این مجموعه شعر را به صورت اینترنتی از اینجا با قیمت 55000 ریال خریداری کنید.