هو العالم

به قدری برای ولایت فقیه ارزش قائل بود که دیدگاه حضرت امام براش شده معیار سنجش، هر کس و هر فکری را با خط امام و خصوصیات امام (ره)می سنجید، خط و مرام امام شده ملاک انتخاب توی زندگیش، به افراد و گروه ها به اندازه نزدیکی شان به ولایت فقیه اهمیت میداد،

می گفت:«دوستی ما با افراد و گروه ها بستگی داره به میزان پایبند بودنشون به خط امام ...»