بِسمِ الله الرَحمنِ الرَحیم

برای آلودگی صوتی قانون داریم ... (چون گوش را آزار میدهد )

برای آلودگی هوا قانون داریم ... (چون باعث آسیبهای تنفسی می شود)

برای آلودگی محیط زیست قانون داریم ... (چون بیماریهای فراوانی مردم جامعه را تهدید می کند)

ولی نوبت به آلودگی چشم که میرسه بهانه ها شروع میشه ...!!!

با وجود  اینکه آلودگی چشم باعث آسیبهای روانی ، فکری ، روحی و ... می شود!

«جامعه باید از همه لحاظ آمادگی حضور (چه مرد، چه زن) را داشته باشه تا هم مرد و هم زن بتونن به خوبی و بدون هیچ مشکلی بهترین و مفیدترین فعالیت رو داشته باشند...»

به امید فضای پاک برای حضور پدرانمان، مادرانمان، برادران و خواهرانمان و همسران و فرزندانمان در جامعه ای سالم و مفید ... إن شاءالله

[منبع]