للحق

الآن مهم ترین نیازی که جهان اسلام و جامعه ما داره رسانه است

چرا کارتو ول نمی کنی بری مستند ساز بشی؟

در جمهوری اسلامی ایران یک نفر نداریم برای حجاب یک فیلم سینمایی شایسته بسازه!

الآن مردم جهان تشنه اند که خودشونو بهشون نشون بدی

«برای انقلاب جهانی فقط رسانه کمه!»

هیچ نهادی وجود نداره که یک مشت انقلابی رسانه ای آموزش بده!

کسی رسانه ای میشه که اعتکاف میری بشینه گریه کنه برای مردم ژاپن برای جهالت مردم جهان

برای مظلومیت مردم بحرین!

«رسانه چی» شدن از سر سیری نمی شه!

کسی می تونه رسانه ای بشه که آتیش گرفته باشه!

دریافت